Naš higijenski koncept

Stolberg Dentist Implantatology Hygiene Concept
Stolberg Dentist Implantatology Hygiene Concept

SUOČAVANJE SA KORONADOM U STOMATOLOŠKOJ ORDINACIJI

Naše osoblje je potpuno vakcinisano i testirano 2x nedeljno!

Higijenska pravila u stomatološkim ordinacijama

Čak i pre pandemije korone, uvek se očekivalo da će pacijenti ili zaposleni sa virusnim infekcijama (virusi/bakterije kao što su boginje, hepatitis ili HIV, na primer) ući u praksu. Zbog toga se najstroži higijenski propisi odnose na stomatološko osoblje u Nemačkoj zbog povećanog rizika od zaraze zbog rada u ustima. One utiču na svo osoblje stomatološke ordinacije, kao i na pacijente koji su prisutni u prostorijama za vežbanje.

Posete stomatologu u Nemačkoj izuzetno su bezbedne za pacijente. Generalno i čak i pre korone izuzetno strogi higijenski propisi u stomatologiji u odnosu na druge zdravstvene profesije umnome doprinose odgovarajućem visokom nivou zaštite – čak i pod korona uslovima u praksi.

Zvanično pismo Nemačke stomatološke asocijacije od 30. oktobra 2020.

Mere u našim Paxis sobama

Naš tim za praksu je profesionalno senzibilisan na rizik od zaraze i, kako bi nastavio da osigurava zdravlje naših pacijenata, pažljivo je integrisao dalje mere u svakodnevni radni vek kao deo higijenskog koncepta protiv koronavirusa (SARS-CoV-2). Pristup ordinaciji je dozvoljen samo uz zaštitu usta/nosa i odgovarajuće rastojanje. Kvake i površine se redovno dezinfikuju od strane nas tokom cele prakse i objekti za dezinfekciju ruku su postavljeni na raznim čestim mestima. Takođe je osigurano da primopredaja kartice osiguranja može da se odvija i beskontaktno. Svaki put kada posetimo naše pacijente, proveravamo u kojem se stanje zdravlja u poslednjih 14 dana. Pored toga, sve sobe su redovno provetrene.

Stolberg Dentist Implantatology Hygiene Concept

Rastvaranja za ispiranje usta smanjuju opterećenje klica u ustima, pokazuje studija

Prema studiji ("The Journal of Infectious Diseases, Volume 222, Issue 8, October 15, 2020 ), rešenja za ispiranje usta koja su slobodno dostupna u drogerima minimiziraju potencijalni rizik od prenošenja koronavirusa. Kako bismo dodatno smanjili rizik od infekcije tokom lečenja, molimo naše pacijente da ispiraju takvim rastvorom za ispiranje usta 30 sekundi pre tretmana.

Implantologija na preko 800 kvadratnih metara
Implantologija na preko 800 kvadratnih metara
https://www.doctolib.de/zahnarztpraxis/stolberg/stolberger-mvz
Saglasnost kolačića sa pravim reklamnim natpisom za kolačiće