Predstave

Naš servis : Navigacija uživo, kako bi stomatolog tačno znao gde se nalazi tokom operacije i ima potpunu kontrolu. Bili smo prvi u Evropi sa ovim uređajem
Navigacioni implanti precizno pozicionirani. Nežan rezultat
Saglasnost kolačića sa pravim reklamnim natpisom za kolačiće