3D rendgenski snimak

Digitalni rendgenski snimak

TOMOGRAFIJA DIGITALNOG VOLUMENA

Konvencionalni rendgenski snimci su 2-dimenzionalni. Pomoću tomografije digitalnog volumena (DVT) možemo da napravimo 3-dimenzionalne rendgenske snimke naših pacijenata i medicinski ih procenimo.

Dodata vrednost je očigledna: vaš praktikant može da vas pregleda prostorno i da posmatra relevantne regione sa svih strana. Savremene veće rezolucije omogućavaju stomatologu da uveća određene oblasti i moguća je i dalja obrada podataka.

DVT slika kostiju

OBLASTI PRIMENE TOMOGRAFIJE DIGITALNOG VOLUMENA

Digitalna obrada moguća virtuelno

NAJVAŽNIJE PREDNOSTI DVT-A

  • manja izloženost radijaciji od CT-a
  • Bolje planiranje tretmana, jer se odnosi između zuba, nerava i koštanih odnosa lako vide
  • nema dodatnog zakazivanja kod radiologa
  • Idealno za implantološke procedure
Saglasnost kolačića sa pravim reklamnim natpisom za kolačiće