Zubni implanti

– nežan – precizan

OPŠTE INFORMACIJE O ZUBNIM IMPLANTATIMA

Funkcionalni princip savremenih zubnih implantata

Zubni implanti su veštački koren zuba koji se ubacuje u vilicu kako bi se podržale proteze. Napravljene su od biokompatibilnog materijala kao što su titanijum ili keramika i imaju strukturu sličnu šrafovima, sa tipičnim nitima i grubom površinskom strukturom koja im omogućava da se čvrsto spoje sa kosti. Ovaj proces, poznat kao "faza lečenja", traje nekoliko nedelja i od velike je važnosti da zubni implant optimalno obavlja svoju funkciju.

Takođe je važno da desni dobro zarastu nakon ubacivanja implantata i da ne dođe do upale ili infekcije.

Zubni implanti - nežni - precizni
Zubni implanti - nežni - precizni

Desni u njihovoj originalnoj funkciji

Iz šematskog zastupnika možete videti da desni u zubnim implantatima igraju svoju originalnu ulogu: Savršeno ograđuje zub (zamenu) i zapečaćuje implantni kanal do vilične kosti. Mora se osigurati da razvoj klica u oblasti implantata ne bude povećan oblikovanjem abutmenta dobro sa desnima.

Varijante zubnih implantata

Postoji mnogo različitih varijacija zubnih implantata koji su pogodni za različite primene. Jedan od najvažnijih faktora je količina prisutnih kostiju. I odnos gornje vilice prema donjoj vilici, kao i odnos prednjih zuba prema kutnjaku se veoma razlikuju. U implantologiji takođe razlikujemo različite materijale (keramiku i titanijum) i konceptualni dizajn implantata (jednodelni i višedelni implanti).

Zubni implanti - nežni - precizni

Zubni implanti - nežni - precizni
Kratki, debeli implanti za područje kutnjaka
Zubni implanti - nežni - precizni

Tanki, tanki implanti u prednjoj oblasti

JEDNODELNI IMPLANTI

MALI PREČNIK

Njihov mali prečnik čini jednodelne implante tako posebnim. To omogućava implantaciju čak i tamo gde nema dovoljno prostora za konvencionalne implante. Ovo se često javlja sa implantatima za pojedinačne zube, ali se koristi i u drugim oblastima. Na primer:

 • Sidra u ortodontici
 • za pune proteze za probleme kao što su rane od pritiska i nesigurno držanje
 • Privremeni implant za prilog dugoročnih privremenih proteza
Zubni implanti - nežni - precizni
Zubni implanti - nežni - precizni

Naravno, jednodelni implanti takođe variraju u dužini, ali mali prečnik manji od 2mm je često ključ za implantološko planiranje. Konvencionalni implanti mere preko 3mm u prečniku. To se postiže na uštrb unutrašnjeg rada. Jednodelni implanti ga nemaju i zato nikakvo tucanje nije moguće.

Pogledajte razliku u veličini klasičnih implantata u poređenju sa jednodelnim implantatima na rendgenskom snimku.

PREDNOSTI JEDNODELNIH IMPLANTATA

 • Brza implantacija: Zbog manjeg prečnika, desni obično ne moraju da se otvaraju odvojeno.
 • Niska trauma i samim tim posebno nizak postoperativni bol, često nema nikakvih bolova posle operacije
 • Dobra fiksacija punih proteza
 • Isplativa alternativa za edentulism
 • Dobro pogodna za jednokratnu protezu za male zube, npr. u prednjoj strani donje vilice ili za zamenu lateralnih sekutića u gornjoj vilici.
 • Kao privremeni implantati kada su dugoročne privremene proteze, npr.

MANE JEDNODELNIH IMPLANTATA

 • Titanijumske aloje: nije optimalna kompatibilnost.
 • Manje fleksibilan, kao jednodelni – nema varijanse zbog strukture
 • Fiksno vezivanje proteza i implantata

VIŠESLOMENI IMPLANTI

STANDARD IMPLANTOLOGIJE

Višejezički zubni implanti napravljeni od titanijuma su standard u implantologiji. Zbog svog modularnog dizajna, veoma su fleksibilni i zato nude brojne prednosti.

Velika popularnost među kupcima takođe je dovela do toga da je ovaj vid implantata uspeo da razvije zdrav odnos cene i performansi.

Zubni implanti - nežni - precizni
Zubni implanti - nežni - precizni

PREDNOSTI VIŠESLOMENIH IMPLANTATA

Osnovni koncept zajebavanja abuta rezultira dekodiranjem vidljivih elemenata (ugrađenih proteza) i stvarnim implantom u viličnim kostima, gde solidno raste. Jednom kada se proteze proizvedu i ubace, one se čvrsto obrađuju sa abutmentima, ali se ipak mogu ukloniti za čišćenje i implant prophylaxis kao deo uobičajene nege. Prednosti su sledeće:

 • Bolja kontrola oralnog zdravlja
 • Bolja higijenska efikasnost u implant prophylaxis
  Kombinovanje keramike i titanijuma za bolju estetiku
 • Složeniji radovi preko nekoliko zuba mogu da se realizuju
 • Popravke većih radova su uopšte moguće uklanjanjem proteza
Saglasnost kolačića sa pravim reklamnim natpisom za kolačiće