Tim stomatološke ordinacije Stolberger MVZ Implantologija

Veoma smo srećni što radimo zajedno i podržavamo vas u vašem stomatološkom zdravlju. Nadamo se da je naš smeh zarazan.

Managing Director Owner Jan Goebbels Implantology - Team Dental Practice Stolberger MVZ Implantology
Implantologija izvršnog direktora Jana Gebelsa
Milomirka Mirnić – Stomatološka ordinacija Stomatološka ordinacija Stolberger MVZ Implantologija

Milomirka Mirnić – Zaposleni stomatolog

Managing Director Melanie Willems B.Sc. Team Dental Practice Stolberger MVZ Implantology
Izvršna direktorka Melani Vilems B.Sc.
Hildegard Rother – Asistent Stolberger MVZ Dentist Implantolobia Team
Thierno Barry Armadou – Assistant Team Dental Practice Stolberger MVZ Implantology

Jessica Roemers

Hildegard Rother – Asistent

Thierno Barry Armadou – Asistent

Aleksandra

Alis

Saglasnost kolačića sa pravim reklamnim natpisom za kolačiće